auto-bum-logo

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti naših korisnika prilikom korištenja Internet stranice www.autobum.ba od iznimnog je značaja za sistem I ogranizaciju firme auto oglasi “AUTO BUM”

AUTO BUM sve korisnike stranice www.autobum.ba smatra svojim partnerima s kojima sarađujemo u skladu sa dobrim poslovnim običajima, uz puno poštivanje svih prava naših korisnika. Za korišćenje maksimalnog potencijala sistema AUTO BUM, koriste se i neki lični podaci korisnika a sve u skladu sa propisima i standardima.

Podaci koje prikupljamo

Podaci koje www.autobum.ba prikuplja i čuva na svojim serverima su samo oni podaci koji su potrebi radi korištenja stranice www.autobum.ba, kao i radi profesionalnih odnosa između www.autobum.ba i korisnika, te korisnika međusobno.

Određeni podaci mogu se u skladu da odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i odredbama GDPR-a smatrati ličnima, a takvi su:

Zaštita podataka svih korisnika

Nezavisno o tome što www.autobum.ba ima privatne i komercijalne korisnike, za zaštitu podataka i jednih i drugih poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere, posebno protiv gubitka, manipulacije i neovlaštenog pristupa. Postupak zaštite podataka kontinuirano prilagođavamo tehničkom razvoju.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Posebno značajnim smatramo istaknuti to da se lični podaci naših korisnika pohranjuju uvijek i isključivo na dobrovoljnoj osnovi. To znači, samo onda kada nam naši korisnici, u okviru registracije kod upita, izričito ustupe svoje lične podatke. Način ustupanja tih podataka podrazumijeva da svaki korisnik sam, dobrovoljno unese podatke o sebi prilikom registracije, a obim unesenih ličnih podataka ovisi isključivo o korisniku.

www.autobum.ba ne vrši obradu podataka korisnika, a svako prikupljanje podataka izvršeno je isključivo uz saglasnost i pristanak naših korisnika i služi isključivo da bi naši korisnici mogli koristiti opcije stranice www.autobum.ba

Podatke naših korisnika nikada ne šaljemo trećim licima.

Svaki naš korisnik nalog može povući u bilo kojem trenutku bez roka i sa stupanjem na snagu odmah.

AUTO BUM je sistem koji ne koristi nikakve dodatne sisteme koji mogu prikupljati podatke o njihovim korisnicima.

Sajt se može koristiti bez ostavljanja ličnih podataka!

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Sigurnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korišćenjem najnovije verzije TLS enkripcije. Stranice za plaćanje putem interneta su obezbeđene korišćenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je proces šifrovanja podataka radi sprječavanja neovlašćenog pristupa tokom njihovog prenosa. Ovim se omogućava siguran prenos informacija i sprječava neovlašćeni pristup podacima tokom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, i obratno. WebPay servis i finansijske institucije razmjenjuju podatke korišćenjem virtuelne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom pravilima Visa i Mastercard. Trgovac ne čuva brojeve kreditnih kartica i ovi brojevi nisu dostupni neovlašćenim osobama.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka

Obavezujemo se da ćemo pružiti zaštitu ličnim podacima kupaca na način da prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima, koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza. Informisaćemo kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno ćemo im pružati mogućnost izbora u vezi sa upotrebom njihovih podataka, uključujući opciju da odluče žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa liste koja se koristi za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima će se strogo čuvati i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri su odgovorni za poštovanje principa zaštite privatnosti.